Dagafstempel/Voorverkopen

Dagafstempeling 5 en 6 mei 1988

* Ter gelegenheid van : 15 jaar KVBP-Izegem .

* Zaal                             : Instituut Gilles de Pélichy , Dirk Martenslaan .

* Zegel                           : “ Dynamiek van de Gewesten “ .

* Tentoonstelling         : door eigen leden .

 

Met de slogan : “ Vlaanderen leeft “, worden alle culturele initiatieven als 1-geheel aangeprezen. In financieel krappe perioden wordt cultuur snel als een luxe beschouwd. Welnu, cultuur is geen luxe. Cultuur is een levensnoodzakelijk element in een beschaafde maatschappij. Het is leven . Mensen kunnen niet zonder. Jong en oud hebben het elk moment, elke dag nodig. Een warme hand met gevoelige vingers is het ideale compliment van de robot met de ijzeren arm. Cultuur is echter meer dan literatuur, plastische kunsten , musea en opera’s. Mode, architectuur, film, sport, gastronomie , wonen en dansen zijn ook culturele uitingen waaraan men de nodige aandacht moet besteden.


 

Het doel van de lancering van de “ Opération Athena “, in 1983 , is het tot bezinning brengen van de Waalse regio. Dat ze de juiste richting inslaat, met scherpzinnigheid , moed en enthousiasme. De nieuwe technologieën vinden hun toepassing , niet alleen in geavanceerde industrieën, maar dringen ook door tot de “traditionele“ sectoren, met een scherpere concurrentie en een hogere rendabiliteit tot gevolg. Dankzij de technologische innovatie worden er nieuwe arbeidsplaatsen geschapen en wordt er een nieuwe hoop gewekt. Maar de toekomst mag niet alleen bepaald worden door wat er technisch realiseerbaar is. Men moet ook rekening houden met wat er maatschappelijk wenselijk is. Er moet evenwicht gebracht worden tussen de wonderen van de techniek en de eisen door de menselijke natuur gesteld. Het geluk van mensen mag niet in het gedrang gebracht worden . Dit geluk is niet zo vanzelfsprekend als het verward wordt met ontspanning en comfort.

 

Copyright © 2018 De Izegemse postzegelclub, actief sinds 1973!. Alle rechten voorbehouden.
Joomla! is vrije software uitgegeven onder de GNU/GPL Licentie.

© 2009 - 2013 De Izegemse Postzegelclub.